Profil - Duży Piotr

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej