Profil - Dybis Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej