Profil - Dyrdziński Karol

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej