Profil - Dziadosz Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej