Profil - Dziadul Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej