Profil - Dziakała Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej