Profil - Dziegiel Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej