Profil - Dzieło Walenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej