Profil - Dziembajówna Klementyna

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej