Profil - Dziemian Wiktor

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej