Profil - Dziemida Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej