Profil - Dzierman Adam

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej