Profil - Dzisiewski Jerzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej