Profil - Dzisiewski Włodzimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej