Profil - Derkacz Irena

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne