Profil - Dolińska Teresa

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne