Profil - Drobna Apolonia

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne