Profil - Dulko Helena

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne