Profil - Dydeńcuk Eugeniusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej