Profil - Dromirecka Anna

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej