Profil - Dolińska Irena

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej