Profil - Domaszewicz Czesława

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej