Profil - Domaszewicz Teresa

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej