Profil - Dzieciejew Tamara

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej