Profil - Dembia Konstanty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne