Profil - Dułkiewicz Sergiusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne