Profil - Damszel Józefa

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje