Profil - Daniecka Halina

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje