Profil - Dydusiak Anna

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje