Profil - Dobkowska Danuta

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Inne wojenne okoliczności