Profil - Dargiel Paweł

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne