Profil - Drewniowski Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne