Profil - Łazicki Aleksander 

Doświadczenie wojenne