Profil - Lewoniewski Witold

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej