Profil - Lipow. Piński Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej