Profil - Lisiecki Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej