Profil - Lojko Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej