Profil - Żołędziewski Paweł 

Doświadczenie wojenne