Profil - Żelewski Emil

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne