Profil - Żebrowski Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej