Profil - Żeligowski Daniel

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej