Profil - Żołnierczyk Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej