Profil - Żurawski Andrzej

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej