Profil - Żurawial Bronisława

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Deportacje i represje