Profil - Górka Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej