Profil - Łoboda Zygmunt

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne