Profile - Daszkiewicz Włodzimierz

Personal situation at the outbreak of WWII

Military Experience