Spis: Polegli w bitwie pod Lenino

Lista zawiera dane żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kosciuszki, którzy walczyli i polegli pod Lenino (obecnie Białorus). Dane pochodzą od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (www.radaopwim.gov.pl).

Zobacz Spis osób z tego źródła danych.