Spis: 9 Pułk Artylerii Lekkiej (Peplowski)

Lista Krzyży Monte Cassino przyznawanych żołnierzom z 9-ego Pułku Artylerii Lekkiej, II Korpusu, opracowany przez Witolda Pepłowskiego, członka pułku. Dodana przez członka grupy Kresy-Syberia, Henryka Sokołowskiego, Toronto (Kanada).

Zobacz Spis osób z tego źródła danych.