O wystawie

Niniejsza wystawa powstała w roku 70-tej rocznicy bitwy pod Lenino i stanowi wspomnienie wysiłku zbrojnego zwykłych polskich żołnierzy, bardzo często wcześniejszych zesłańców na Syberię czy do Kazachstanu z lat 1940-41, którzy swą walką i często śmiercią okupili wyzwolenie Polski w szeregach 1 i 2 Armii Polskiej.

Wystawa powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Autor wystawy : Aneta Hoffmann

Konsultacja merytoryczna : prof. dr. hab. Zbigniew Wawer